Ana sayfa Haberler BANK ASYA Bank Asya’dan Tekzip

Bank Asya’dan Tekzip

0
0
PAYLAŞ

www.timeturk.com isimli internet haber sitesinde “Bank Asya’ da bilezik paniği” başlıklarıyla verilen haberler tamamen yalan ve iftiradan ibaret olup örgütlü bir şekilde yapılan bir karalama kampanyasının ürünüdür. Bu haberlerin yayınlanma amacı Bank Asya’ nın itibarını kırmak, servet ve şöhretine zarar vermek ve ayrıca Bankamızın müşterilerinin Bankamıza olan güven ve inançlarını kırarak mevduatlarını çekmelerini sağlamaya matuf kasıtlı ve planlı bir merkezin ürettiği haberlerdir.

Bankamızın müşterilerine sunduğu hizmetlerden bir tanesi de Altın Hesabıdır. Bankamız, altın hesabı açılması ve müşterilerinin yastık altında bulundurduğu ve atıl pozisyonda bekleyen, ekonomiye hiçbir katkısı bulunmayan ve hurda altın olarak tabir edilen altınları ekonomiye kazandırmak ve güvenle korumak maksadıyla ALTIN KABUL GÜNÜ adı altında reklamlar yapmakta ve altın günü olan şubeleri her gün internet sitesinde ve bir takım yazılı ve görsel basın-yayın organlarında yayınlamaktadır.

Tamamen mevzuata uygun olarak ilgili kurumların bilgi ve izni dahilinde sektörde bulunan diğer Bankaların da yaptığı gibi, Bankamızın altın toplama, altın hesabı ve altın katılma hesabı açma gibi hizmetlerini çarpıtarak, kanuna ve ahlaka mugayir bir bankacılık hizmetiymiş gibi göstermek Basın ilkelerine aykırı olmanın yanında en basit tabiriyle ahlak kurallarıyla bağdaşmayan meslek etik kurallarınca lanetlenen örgütlü bir habercilik anlayışıdır.

Bankamıza karşı günlerdir yürütülen kara propaganda neticesinde Bankamızdan parasını çekmek için oluşması beklenen kalabalıkları bir türlü görüntüleyemeyen örgütlü güçler, Bankamızın önünde alın teriyle kazandığı parasını ve altınlarını hesabına yatırmak için bekleyen ve bu sebeple de uzun kuyruklar oluşturan sayın müşterilerimizi görünce hayal kırıklığına uğramış olacaklar ki, bu ruh hallerini ve çirkin yüzlerini müşterilimizi töhmet altında bırakmanın yanında, müşterilerimizin emir ve talimatla hareket ettiklerini söyleyerek bir kez daha göstermişlerdir

Bankamıza ait mevduat bilgilerini, son dönemde Bankamıza yatırılan paranın miktarını, Bankamızın risk bilgilerini yalan ve yanlış bir şekilde haber olarak yayanların yanında, sadece BDDK ve ilgili diğer kamu kurumlarında bulunan, her hangi bir mahkeme kararı olmaksızın elde edilmesi ve açıklanması mümkün olmayan bilgileri sızdıran, yayan ve yanıltıcı bir şekilde haber haline getiren tüm ilgiler hakkında gerekli hukuki başvuruların yapılacağını da bildiririz.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye'nin altıncı özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde faaliyetlerine başlamış ve 20.12.2005 tarihinde Asya Finans Kurumu Anonim Şirket’ i olan şirket unvanı "Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Kuruluş sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiş sermayesi 900 milyon TL olan Bankamız, tabana yayılmış yerli sermayeye sahip, çok ortaklı, %53,47’si halka açık ve borsada işlem gören, ayrıca birçok finansal iştirake sahip, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetimi altında faaliyet gösteren halka açık bir özel sektör kuruluşudur.

Asya Katılım Bankası A.Ş. Erbil ve Gezici Şubeleri ile birlikte 282 şube ve yurt içinde 1, yurt dışında 1000 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmekte olup 2013 yılının ilk dokuz ayı itibariyle; konsolide aktif toplamı 29 milyar TL, nakdi kredileri 21 milyar TL, toplanan fonları 19 milyar TL, net kârı ise 159 milyon TL olan, Türkiye’nin 10’uncu büyük özel bankasıdır.

Bankamız, şeffaf yapısı ve hizmet kalitesi ile ekonomi çevrelerinin ve mevduat sahiplerinin büyük beğenisini kazanmıştır. Bankamız kurulduğu tarihten bu yana hiçbir zaman suça konu işlemlerin tarafı olmamış, kanuna ve ahlaka mugayir hiçbir işlem ve eylemin içinde bulunmamıştır. Bankamız, ülkemizi ve dünyayı sarsan pek çok ekonomik krizden güçlenerek çıkmayı başarmış olmanın yanında, bu ekonomik krizlerle mücadele ederken illegal hiçbir yola tenezzül dahi etmemiştir. Bu sebeple Bankamızın, illegal işler içinde bulunduğunun ileri sürülmesi kasıtlı, planlı, kirli bir tezgahın ve karalama kampanyasının ürünü olmaktan öteye gidememektedir.

Bir kez daha yayınlanan yalan ve iftira dolu haberleri tekzip eder, subjektif ve herhangi bir dayanak gösterilmeden yapılan bu haberlerin Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde suç konusu teşkil ettiğini bildirir, yalan ve iftira dolu haberlere son verilmemesi durumunda adli ve idari mercilere başvurulacağı hususunu önemle hatırlatır, Bankamız müşterilerinin de bu ve benzeri hiçbir haber ve yoruma inanmamaları gerektiğini, yapılan bu haberlerin kasıtlı ve planlı bir şekilde Bankamızın itibarını kırmaya, şöhret ve servetine zarar vermeye matuf asılsız ve gerçek dışı haberler olduğunu bilmelerini, Bankalarının kurulduğu gün olduğu gibi bugünde hiçbir suça konu olaya karışmadan her geçen gün daha da güçlenerek Bankacılık faaliyetlerine devam ettiğini kıymetli müşterilerimize ve saygıdeğer kamuoyuna bildiririz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.10.01.2014

Asya Katılım Bankası A.Ş.