Ana sayfa Haberler Albaraka 10 binin üzerinde iş başvurusu aldı

Albaraka 10 binin üzerinde iş başvurusu aldı

0
0
PAYLAŞ

Albaraka Türk, 2014 yılı içinde müfettiş ve denetçi yardımcısı, kurumsal ve ticari pazarlama uzman yardımcısı pozisyonları için toplu alım sınavları yaptı. On binin üzerindeki iş başvurusunu titizlikle inceledikten sonra uygun adayları sınavlara alan Banka, kriterlere uygun çalışanlarını da sınavlara davet etti.

 

Albaraka “İnsan Kıymetleri Müdürlüğü”, 2014 yılı çalışmalarından bazılarını şöyle özetledi:

 

35 yeni şubenin insan kaynağı ihtiyacı karşılandı,

 

Genç Albaraka Akademisi” stajyeri olarak Banka’da yarı zamanlı çalışan, ülkenin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören başarılı stajyerler, tam zamanlı olarak çalışmaya başladı,

 

www.gencAlbaraka.com web sitesinden İK çalışmaları ve faaliyetleri duyurulmaya başlandı,

 

Yönetici kadrolarındaki pozisyon açığı öncelikle iç kaynaklardan başarılı ve yetkinlikleri uygun personel arasından atama yapılarak dolduruldu,

 

Ümraniye İşkur ile istihdama yönelik işbaşı eğitim programı başlatıldı,

 

Üniversitelerle iş birliği çalışmaları devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi (KAGEM), Boğaziçi Üniversitesi (BYV, BURA) Bahçeşehir Üniversitesi (CO-OP) ve İstanbul Ticaret Üniversitesiyle iş birliği yapılmış ve bu üniversitelerin başarılı öğrencilerine staj imkanı sunuldu,

 

Üniversitelerin kariyer günleri etkinliklerine katılım sağlandı,

 

Merkezi operasyon çalışmaları ve norm kadroların daha verimli kullanılması sonucunda; şube başına düşen personel sayısının, toplam personel sayısına oranı 18,3’ten 17,3’e, şube başına düşen, şube personel sayısı oranı ise 11,9’dan 11,6’ya inmiş olup, şubelerde görev yapan pazarlama personeli oranı %57,9’dan %60,2’ye çıktı,

 

Genel Müdürlük çalışanlarının sağlık hizmetlerinden hızlı bir şekilde faydalanması için Banka’nın bünyesinde sürekli bir uzman hemşire bulundurulmasına ek olarak, Genel Müdürlük ve İstanbul Şubelerini kapsayacak şekilde diyetisyen hizmeti başlatıldı,

 

İnsan Kıymetleri Müdürlüğü bünyesinde, Banka iç iletişim kalitesini, Banka İK uygulamalarını, üniversite öğrencileri nezdinde Banka’nın bilinilirliğini ve çalışan memnuniyetini artırmayı amaçlayan İK İletişim Servisi kuruldu,

 

40 tane şube, 14 tane birim, 2 tane bölge müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirilmiş olup, ayrıca “İK Sizi Dinliyor” projesi kapsamında; birim, bölge müdürleri ve genel müdürlük yönetmenleriyle 15 ayrı toplantı yapıldı,

 

Albaraka Akademi üzerinde yer alan Kişisel Gelişim ve Öğrenme Platformu’nda düşüncelerin serbestçe paylaşılması için İK İletişim Portalı oluşturuldu,

 

Çalışan Komitesiyle Banka’da çalışma hayatı ile ilgili politika ve strateji geliştirilmesi için Personel Komitesi’ne önerilerde bulunularak alt ve orta kademe personelin yönetime katılması amaçlanmakta,

 

2008 yılı Ekim döneminden bu güne kullanılan İK uygulamaları programı “Genom” yerine SİMURG projesi kapsamında Yeni İK uygulamaları programı “Humanist”e geçiş sağlanmıştır. Söz konusu proje yakın zamanda yeni ana bankacılık sistemiyle de entegre edilerek personel bilgilerinde daha sağlıklı tek elden yönetilen bir veri tabanına kavuşulacak,

 

İnsan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere gerçekleştirilen “İnsana Saygı Ödülü” bankacılık sektöründe Albaraka Türk tarafından üst üste 7. kez alındı,

 

Albaraka Türk’ün toplam çalışan personel sayısı yılsonu itibarıyla 3.510’a ulaşmıştır. Banka’da çalışanlarının %89’u yüksekokul ve üstü öğrenim diplomasına sahiptir.

 

Albaraka Türk, büyüme stratejisi çerçevesinde, 2015 yılında, Banka’yı geleceğe taşıyacak kıymetli, değişime ve yeniliğe açık çalışanlarıyla sektöründe en çok tercih edilen Banka olmak ve bu konumunu sürekli korumak için çalışma ve projelerine devam edecek. Bu projeler arasında;

 

2014 yılında Banka’nın büyüme stratejisine paralel olarak açılması planlanan yeni şubelerin insan kaynağı ihtiyacının iç ve dış kaynaklardan nitelikli ve seçkin kadrolarla karşılanması,

 

Seçkin İnsan Kaynağını Banka’ya kazandırmak için önem verilen “Kariyer Günleri” etkinliklerinin sayısını artırarak ülkenin önde gelen üniversitelerinde gençlerle buluşmaya devam edilmesi,

 

Genç Albaraka Stajyer sayılarının artırılması,

 

Ümraniye İşkur ile başlatılan istihdama yönelik işbaşı eğitim programına devam edilmesi,

 

Humanist (Bilin) programının daha etkin ve verimli kullanılması,

 

İK iletişim servisinin Banka içi ve Banka dışı faaliyet ve etkinliklerinin daha da artırılması, yer almaktadır.