Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Proje Finansmanı Kredileri: Enerji, Altyapı ve Gayrimenkul …

Proje Finansmanı Kredileri: Enerji, Altyapı ve Gayrimenkul …

135
0
PAYLAŞ

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren ve bankaların dönem içindeki gelişmelerini izlemeyi amaçlayan TBB raporu, Aralık 2014 döneminden itibaren başlamış olup altı aylık dönemler halinde hazırlanması planlanmıştır. Aralık 2015 dönemi itibariyle 21 banka verisinden oluşmaktadır.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarından alınan verilere göre, Haziran 2015 itibariyle 186 milyar TL (69 milyar ABD doları) olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 12’lik artışla 208 milyar TL’ye (71 milyar ABD doları) yükselmiştir. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 3 büyümüştür. Risk bakiyesinin 179 milyar TL’sı nakdi, 29 milyar TL’sı gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır.

  Aralık Haziran Yüzde Yüzde pay
 (Milyar TL) 2015 2015 değişme Ara. 2015
Toplam Risk Bakiyesi 208 186 12 100
-Nakdi 179 155 15 86
  -Gayrinakdi 29 31 -6 14
Toplam taahhüt (bilgi için) 302 266 14

Kredi kullananların alabileceği en fazla riski gösteren toplam taahhüt miktarı ise aynı dönemler itibariyle 266 milyar TL’den (99 milyar ABD doları) 302 milyar TL’ye (103 milyar ABD doları) yükselmiştir.

Proje Finansmanı İstatistiklerinin Sektörel Dağılımı (Milyar TL)

  Aralık Haziran Yüzde Yüzde pay
  2015 2015 değişme Ara. 2015
Toplam Risk Bakiyesi 208 186 12 100
Enerji 109 98 10 52
Altyapı 24 15 61 12
Gayrimenkul 26 21 23 13
Diğer 49 51 -5 23

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin Aralık 2015 itibariyle yüzde 52’si enerji, yüzde 12’si altyapı, yüzde 13’ü gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 23 olmuştur.