Ana sayfa Haberler ALBARAKA Temel Hazıroğlu Konya Müsiad’da konuştu

Temel Hazıroğlu Konya Müsiad’da konuştu

354
0
PAYLAŞ

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Konferanslarının geçen haftaki gündemi İktisatta Yeni Boyut, Katılım Ekonomisi ve İnsan Kıymetleri konusu oldu. Programa konuk olarak katılan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Temel HAZIROĞLU katılımcılara katılım ekonomisi ve günümüz ekonomi sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali Özbuğday, “Katılım ekonomisi ve katılım bankacılığı konusu sanayici ve işadamları olarak üzerinde sıkça durduğumuz bir konu. Faiz konusu dinimizce kesin olarak yasaklandığı için içerisinde faizin hiçbir şekilde yer almadığı bankacılık sistemi ve buna dayalı ekonomik modeller bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Bizler de bu haftaki konferansımızda bu sistem hakkında ayrıntılı bilgiler almak istedik” dedi.

Bankacılık sisteminin ekonominin temeli değil; aksine sadece bir uygulama alanı olduğunun altını özellikle çizerek katılımcılara bilgiler veren Temel Hazıroğlu, “İslam dininin mensupları olarak hepimiz hayatımızı dinimizin emrettiği ölçülerde idame ettirmek, hayatımızın her anını, yaptığımız her işi dinimizin çizdiği kurallar çerçevesinde şekillendirmek zorundayız. Bu durum günlük yaşantımızda, iş hayatımızda, ekonomimizde ve finans sistemimizde de böyle olmak zorunda. Bu noktada ekonomimizin ve finans sistemimizin de günümüz kapitalizm anlayışının tam aksine dinimizin çizdiği kurallar doğrultusunda şekillendirilmesi için bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu da ancak yeni İslami ekonomik modeller geliştirmekle mümkün olacaktır. Müslümanlar olarak bunu gerçekleştirmek ve insanlığa yeni bir söz söylemek adına üç temel anlayış üzerinde sürekli arayış içinde olmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi insan ve hayat anlayışı (Eşrefi Mahlûkat), ikincisi toplum anlayışı (İslam Milleti), üçüncüsü de eşya ve dünya anlayışı (Emanet-Soyut Sahiplik)dır. Müslümanlar olarak bu doğrultuda İslami ve insani değerlerimize uygun olacak şekilde yeni anlayışlar geliştirmeye ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bu değerlere uygun olarak hareket edebilmek adına da bizim en büyük rehberimiz yüce dinimiz İslam ve kitabımız Kur’an-ı Kerim olmalıdır. Kıt kaynaklarla, insanların sınırsız ihtiyaçlarının giderilmesi şeklinde tanımlanan modern iktisat kavramı İslami İktisat Modeli ile uyuşmamaktadır. Sınırsız istek ve ihtiyaç, normal insanın değil azgın ve hazcı insanın, kıt kaynak ise dünyayı mülk olarak gören maddeci insanın tanımı olacağı için biz Müslümanların öncelikle ekonomi ve iktisat kavramlarına yeni tanımlar getirmek, insanca ve hakça bir anlayış ortaya koymak zorundayız. Kapitalist ve sosyalist bir anlayışla hareket eden günümüz ekonomi ve finans sisteminin temeli faize dayanmaktadır. Bu durumun değişmesi için içerisinde faizin olmadığı yeni bir İslami Ekonomi Modeli geliştirmek ve bunu da acilen hayata geçirmek zorundayız. Bizim artık, insanı kaynak, dünyayı mülk olarak gören iktisat zihniyetine karşı çıkan, işi insanın hayata iştiraki olarak gören, hayatın bütününü ele alan, tüm ahlaki, hukuki, sosyal, toplumsal, kültürel ve iktisadi alanlarını kapsayan ve kuşatan bir katılım felsefesi ve Müslümanca bir tavır geliştirmemiz gerekmektedir. İslam Dünyası olarak bir an önce insanı hayata katan, üretmeye teşvik eden, adil paylaşımı öngören, kapitalist sistemin dayatmasına karşı çıkan katılım ekonomisi modeline geçmeliyiz; çünkü paranın değil insanın, üretimin, sosyal adaletin ve adil paylaşımın hayat bulacağı, insanlığa yaratılış gayesini ve varlık amacını idrak ettirecek tek çözüm yolu katılım ekonomisidir” ifadelerini kullandı.

Konferans, soru-cevap bölümü ve MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Ali Özbuğday’ın günün anısına Temel Hazıroğlu’na hediye takdimi ile son buldu.