Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Bank Asya’da parası olan alacaklılar için çok önemli açıklamalar!

Bank Asya’da parası olan alacaklılar için çok önemli açıklamalar!

0
0
PAYLAŞ

Sorunlu olarak görülen bir bankanın en baştan itibaren, geçirdiği süreci izah etmek gerekirse, adım adım hangi aşamalar yaşanıyor?

Öncelikle BDDK bir karar açıklar. Bu karar 2 tercihten birinin seçimi şeklinde oluyor: ya bankanın faaliyet izni kaldırılır, ya da bankanın temettü hariç ortaklık hakları TMSF’ye devredilir.

BDDK Bank Asya’nın faaliyet iznini 22 Temmuz 2016 itibarıyla kaldırdı.

Aşamalar sırasıyla şöyle:

1- Bankanın faaliyet izni kaldırılır,

2- Banka’da parası olanların paraları ödenir (Sigorta kapsamındaki fonların ödenmesi)

3- Banka hakkında iflas kararı verilir,

4- Banka tasfiye edilir, tamamen kapatılır.

Bankada parası olanların paralarının ödenmesi konusunda bilgiler:

Türkiye’deki tüm bankalardaki paraların 100 bin liraya kadar olan kısmı devlet güvencesindedir. Buna elbette Bank Asya da dahildir.

Paraların sigorta kapsamındaki kısmının tespiti ve ödeme süresi, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 aydır. Gerektiğinde bu süre üç ay uzatılabilir. Zorunlu nedenlerle üç aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre her biri üç ayı geçmemek üzere iki kez daha uzatılabilir.

Ödemeler, Fon Kurulu kararı ile doğrudan veya TMSF tarafından ilan edilecek bir banka aracılığıyla gerçekleştirilir.

Hesapların cari hesap ya da katılma hesabı olup olmadığı önemsizdir.

Ortak hesaplardaki paralar da devlet güvencesindedir. Oran belirtilmemişse herkesin eşit paya sahip olduğu varsayılır ve kişi başı 100 bin liraya kadar parasını alabilir.

Hesap sahibinin kaç yaşında olduğu önemsizdir. Çocuk hesaplarındaki paralar da devlet güvencesindedir.

Yurt içindeki hesaplar devlet güvencesindedir. Yurt dışındaki şubelerdeki paralar devlet güvencesinde değildir.

Hesapların şahıs adına (gerçek kişi) adına açılmış olması gerekmektedir. Şirketlerin hesaplarındaki paralar devlet güvencesi kapsamına girmez.

Bir kişinin, bir bankanın aynı veya farklı şubelerinde birden fazla hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm hesaplar toplamının 100 bin TL’ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. A şubesindeki hesabınızda 50 bin lira, B şubesindeki hesabınızda 50 bin lira, C şubesindeki hesabınızda 50 bin lira varsa: toplam alabileceğiniz devlet güvencesindeki tutar toplam 100 bin liradır.

Sigorta kapsamındaki tüm ödemeler TL olarak yapılır. Dolar euro vs hesabınız olsa dahi, faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak TL karşılığı hesaplanır ve ödenir.

Türk Lirası ve yabancı para hesapların yanı sıra altın hesaplar da devlet güvencesine dahildir. Altın hesaplardaki tutarlar da sahiplerine TL karşılığı ödenir. Altınların değeri, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı esas alınarak belirlenir.

Hesap sahibinin yurt içinde mi yaşadığı yoksa yurt dışında mı yaşadığı önemsizdir. Tüm şahsi hesaplar devlet güvencesindedir. Hesap sahibinin TC vatandaşı olup olmaması da önemsizdir.

100 bin lirayı aşan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında hesap sahipleri imtiyazlı alacaklıdırlar. Bu alacakların iflas masasında ilgili sırasına kaydedilebilmesi için alacaklının yazılı talebi gerekir.

Bank Asya’nın faaliyet izni kaldırıldı