Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Kitap: Osmanlı Mali Tarihi

Kitap: Osmanlı Mali Tarihi

299
0
PAYLAŞ

Ahmet  Tabakoğlu’nun  uzun  yıllar  Osmanlı  ekonomisi  ve  maliyesi  ile  İslâm  iktisat  tarihi üzerine yaptığı çalışmaların bir hülasası mahiyetindeki bu eser, alanın ilgilileri için bilimsel bir kaynak, genel okuyucu için de bir başvuru kitabı özelliklerini taşıyor. Her ne kadar siyasi tarih araştırmaları ülkemizde yaygın olsa da özellikle Barkan ile başlayan ekol İmparatorluğun mali yapısını ele alarak tarihi olayların çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesine zemin hazırlamıştır.

Osmanlı maliyesinin yaslandığı miras; İslâmî ilkeler, Hz. Peygamber ve dört halife dönemi, İslâm devletleri ve Selçuklu devri incelendikten sonra Osmanlı maliyesinin teşkilatlanması, işleyiş mekanizması ve bürokrasisi ile birlikte Osmanlı ekonomisinin mali göstergeleri kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yorumlar

yorumlar