Ana sayfa Haberler ALBARAKA “Albaraka, sorunlu krediler oranındaki sıçramaya rağmen, iç kaynak yaratma kapasitesini ve gücünü...

“Albaraka, sorunlu krediler oranındaki sıçramaya rağmen, iç kaynak yaratma kapasitesini ve gücünü sürdürmektedir”

0
0
PAYLAŞ

JCR-Eurasia Rating, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’yi “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu “A-1+(Trk) olarak teyit etti, görünümlerini ise “Stabil” den “Negatif” e çevirdi.

“Türkiye’deki faizsiz bankacılığın ilk ve öncü temsilcilerinden Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., bir önceki yıl olduğu gibi 2016 yılında da aktif, mevduat ve kredi büyümesini devam ettirmiştir. Bankanın net karı bir önceki yıla nazaran artan provizyon giderlerinin etkisiyle önemli oranda daralma göstermiş ve karlılık göstergelerindeki bozulma sonucu öz kaynak ve aktif karlığı rasyoları sektör ortalamalarının altına sarkmıştır. Bankanın net karındaki daralma esas itibariyle önemli oranda artan sorunlu krediler için ayrılan karşılıklardan kaynaklanmakta olup, banka esas bankacılık faaliyetlerinden sağladığı sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen iç kaynak yaratma kapasitesi ve gücünü sürdürmektedir.

Bankanın mevcut sermaye yeterlilik oranı yasal düzenlemeler ile öngörülen seviyenin oldukça üzerinde olup Katılım ve Türk Bankacılık Sektör ortalamaları ile uyumludur. Bununla birlikte sektör ortalamalarının oldukça altında bulunan çekirdek sermayenin toplam sermaye içindeki oranı ortaya çıkabilecek arızi zararlara direnç oluşturma kapasitesini ve sürdürülebilirliği bir miktar baskılayıcı etkiye sahiptir.

2016 yılında, Türk Bankacılık Sektörü genelinde sorunlu kredilerinin brüt krediler içerisindeki payındaki sınırlı artışa karşın, Katılım Bankacılığı sektöründe, sektöre yeni giren bankaların da etkisiyle sorunlu krediler oranında iyileşme görülmüştür. Bu bağlamda Albaraka Türk sektörden olumsuz yönde ayrışmıştır. Bankanın sorunlu krediler oranı 2016 yılında sıçrama göstermiş ve sektör ortalamalarının oldukça üzerinde konumlanmıştır.

2017 yılının ilk çeyreğinde de NPLs oranında artış devam etmiş olup, banka yönetimi ikinci yarından itibaren bu alanda iyileşme beklemektedir. Hızla büyüyen sorunlu krediler portföyün katkısıyla, sorunlu krediler için ayrılan karşılıkların sorunlu kredileri karşılama oranı, hem bir önceki yıldaki seviyesinin, hem Katılım Bankacılığı Sektörünün, hem de Türk Bankacılık Sektör ortalamasının altına düşmüştür. Ayrıca banka stratejilerinin aksine kurumsal kredilerdeki yüksek risk konsantrasyonu devam etmektedir.

Katılım Bankacılığı modelinin doğası gereği faaliyet dönemlerinde oluşan kar ya da zararların fon sahipleri tarafından paylaşılması bankanın risk konsantrasyonunu ve dolayısıyla bankanın öz kaynaklarına yansıyacak olan riskleri sistemik olarak dengeleyici etki yaratmaktadır. Sektördeki ana fonlama kaynağı durumundaki mevduatın ortalama vadesinin 3 aydan kısa olması banka için de geçerli olup likidite yönetimi üzerinde baskı oluşturmakla birlikte kredi mevduat oranının sektör ortalamalarının altında olması ise katkı sağlamaktadır.

Yakın coğrafyadaki devam ede gelen iç huzursuzluk ve jeopolitik riskler yanında uluslararası arenada politik ilişkilerde yaşanan sorunlar, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında yaşadığı değer kaybı ve yüksek volatilite ile reel kesim şirketlerin borç ödeme kapasitesindeki aşınma yukarı yönlü riskleri artırmakla birlikte Hükümetin aldığı ekonomiyi ve bankacılılık sisteminin rahatlatıcı önemler karşı yönde dengeleyici etki oluşturmaktadır. Banka’nın büyümesini sürdürmesi, sermayeleşme ve likidite düzeyi, gelir yaratma gücünü koruması ve yaratılan kaynakların büyük bölümün bünyede bırakılması notların teyit edilmesinde esas faktörler olup, kredi kalitesindeki bozulma ve erozyona uğrayan karlılık göstergeleri bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal notlarının görünümün aşağı yönlü revize edilmesinin temel gerekçelerini oluşturmaktadır.

Önümüzdeki dönemde bankanın aktif kalitesi, sorunlu krediler portföyündeki değişimler ve sorunlu kredilerden portföyünden yapılacak tahsilatlar yakından takip edilecek hususlar olacaktır. Bankanın ortaklık yapısı, büyüme performansı ve pazar payı, sermaye yeterliliği, varlık-yükümlülük bileşimi, öz kaynak ve aktif karlılık seviyesi, içsel kaynak yaratma gücü ve yaratılan kaynakların büyük bir bölümünün bünyede bırakılması, uluslararası piyasalara erişim gücü ve uzun vadeli fon sağlama gücü, mevcut ekonomik konjonktürün sunduğu risk ve fırsatlar ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum düzeyi ve uygulamaları dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BBB- olarak belirlenmiştir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin ortaklarından ve sistemsel yapılanmalardan destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, bankanın büyüme dinamikleri, fon kaynaklarına ulaşma becerisi, içsel kaynak yaratma kapasitesi, yönetimin riskleri yönetme becerisi dikkate alınarak, piyasa koşullarının bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir.

Bu kapsamda, JCR-Eurasia notasyonu içerisinde, Bankanın desteklenme notu, ana hissedarı Albaraka Banking Grup’un mali gücünün seviyesi ve gerektiğinde sermayelendirme isteği dikkate alınarak (3) ve ortaklardan Bağımsızlık notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating’in notasyon sisteminde” Yüksek” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceğini gösterirken, destek kategorisindeki (3) notu da dış destek ihtimalinin “Yeterli” seviyede olduğunu göstermektedir.”