Ana sayfa Haberler “Çalışmama şartı” YÖK burslu katılım bankacılığı doktora programlarına ilgiyi azaltıyor…

“Çalışmama şartı” YÖK burslu katılım bankacılığı doktora programlarına ilgiyi azaltıyor…

326
0
PAYLAŞ

Büyük uğraşlar verilerek YÖK’ten alınan katılım bankacılığı burslu doktora programları maalesef çok ilgi görmüyor. Bunun en büyük nedeni ise, 4 yıl boyunca sürecek programa başvuracak adayların bu 4 yıl boyunca kamu, özel ve diğer herhangi bir işyerinde çalışmaması şartı. Program ilk ilan olunduğunda bunu haberimizde vurgulamıştık ancak katılım bankaları yöneticilerinden YÖK nezdinde herhangi bir teşebbüs olmayınca burslu program şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

Lisansüstü programlara katılım bankası çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği biliniyor. Yüksek lisans ve doktora mezunu personel oranı katılım bankalarında yüzde 12 iken bu oran katılım bankaları haricinde sektörde yüzde 7. Ancak “herhangi bir işte çalışmama” şartı nedeniyle üniversiteler 100/2000 YÖK burslu doktora programlarına yeterince başvuru alamıyorlar, programlar büyük ilgi görmüyor. Çalışmama şartının kaldırılması, hiç değilse aylık gelir şartı gibi bir şart konulması çalışanların en büyük beklentisi.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları nedir?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Başkanlığımız tarafından Yükseköğretim tarihinde ilk kez “Doktora Bursları” verilecektir. Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı süreçlerindeki performanslarının etkisi oldukça önemlidir. Bu kapsamda birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar başlatılmıştır, bunlardan bazıları :
· Almanya Excellence Initiative
· Çin Project 985 ve Project 865
· Kore Brain Korea 21 programme
· Japonya Global 30
· Tayvan Top Universities Project
· Rusya 5-100 Project

Bu projenin Türkiye’deki doktora eğitimindeki önemi nedir?

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedeflerinin arasında “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması” yer almaktadır. Ülkemiz bu kapsamda durum analizi yapıldığında doktoralı insan kaynağı oranında 1000 kişiye 0.4 doktoralı insan kaynağı düşmektedir. Bu oran Çin’de, 2.2, ABD’de 1.7, Avrupa Birliğinde 1.5, Güney Kore’de 1.4, Kanada’da 1.2, Japonya’da 1.1’dir. 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir.

Proje kapsamında verilecek burs miktarı nedir?

Burs miktarı: Aylık 1550 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek?

Öğrenci başvuruları ve seçimi, YÖK tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir. 100/2000 YÖK Doktora Burslarına; T.C. vatandaşı olup da herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak edenler başvurabileceklerdir. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekmektedir.

Yorumlar

yorumlar