Ana sayfa YAŞAM “Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona...

“Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir”

301
0
PAYLAŞ

Muharrem ayının onuncu günü (30 Eylül 2017 Cumartesi) Âşûrâ günüdür. Âşûrâ gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.

Fakîh Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretlerinin beyânına göre Âşûrâ günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:

1.    Yerlerin ve göklerin yaratılması,

2.    Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın tevbesinin kabul edilmesi,

3.    Hz. Musâ Aleyhisselâm’ın Firavn’ın şerrinden kurtulması ve Firavn’ın helâk olması,

4.    Hz. İbrahim Aleyhisselâm’ın dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,

5.    Hz. Eyyûb Aleyhisselâm’ın hastalıktan şifâ bulması,

6.    Hz. Yûnus Aleyhisselâm’ın balığın karnından kurtulması,

7.    Hz. Süleyman Aleyhisselâm’a saltanat verilmesi,

8.    Hz. Nûh Aleyhisselâm’ın gemisinin Cûdî dağı üzerinde durması,

9.    Hz. Hüseyin Efendimizin (r.a.) şehîd edilmesi de âşûrâ günü olmuştur.

10.    Kıyâmetin âşûrâ günü kopacağı da hadîs-i şerîfle bildirilmiştir.

ÂŞÛRÂ GÜNÜ NELER YAPILIR?

•    O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

•    En az on Müslümana birer selâm veya bir Müslümana on defa selâm verilir.

•    Fakir fukarâ sevindirilir.

•    O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

•    10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”

•    Âşûrâ gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra da şu salevât-ı şerîfe 100 defa okunur: “Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

•    Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe, 70 defa da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm” denilir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir. 

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Âşûrâ yani Muharrem ayının onuncu gününde itâat ve ibâdet edenlere Allâhü Teâlâ büyük sevablar ihsan eder.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) “Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir.” buyurmuştur.

Tâbiînin büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî (r.a.) (v. 161) “Biz bunu elli sene tatbik ettik, rızık genişliğinden başka bir şey görmedik.” demiştir.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret buyurduğunda Yahûdilerin âşûrâ günü oruç tuttuklarını gördü ve:

“Bu ne orucudur?” diye sordu.

“Bu gün büyük bir gündür. Bugün Allâh’ın (Azze ve Celle) İsrâiloğullarını Firavundan kurtardığı gündür. Mûsâ (a.s.) (Allâh’ın bu lütfuna şükür için) oruç tutmuştur. (Biz de tutarız)” dediler.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem):

“Biz Mûsâ (Aleyhisselam’ın sünnetini ihyâ)ya sizden daha lâyıkız.” buyurdu ve o gün oruç tuttu, Ashâbına da tutmalarını emreyledi. Böylece âşûrâ orucu vacib oldu. Ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Âşûrâ günü oruç tutmak vacip olmaktan çıkmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudi ve Hıristiyanlara muhâlefet etmeyi emrettiklerinde Ashâbı:

“Yâ Resûlallâh! Yahudi ve Hıristiyanlar Âşûrâ gününe hürmet ediyor.” dediler.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem);

“Öyle ise gelecek sene -inşâallâhü Teâlâ- dokuzuncu günü(yle beraber) tutarız.” buyurdular. Ancak gelecek sene Muharrem ayı gelmeden önce Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) âhirete irtihal buyurmuşlardı.