Ana sayfa Haberler Katılım Bankaları Finansal Performans Değerlendirmesi 2 – Kredi Performansı

Katılım Bankaları Finansal Performans Değerlendirmesi 2 – Kredi Performansı

637
0
PAYLAŞ
Ahmet Cihangir Twitter: @ahmet_cihangirr

Katılım Bankaları toplanan fonların nasıl değerlendirildiği diğer ifadeyle fonların krediye dönüşmesi açsından incelenmiştir.

Fonların Krediye Dönüşmesi (1.000 TL)
2017 2016 % Fark
Krediler Ve Alacaklar 97.210.244 81.412.688 19,40
Toplanan Fonlar 97.222.222 81.757.624 18,92

Şu ana kadar verisi açıklanan 4 katılım bankası verileri değerlendirildiğinde toplanan fonlarda meydana gelen toplam artış tutarı olan yaklaşık 15 milyar TL’nin neredeyse tamamının kredi olarak kullandırıldığı görülmektedir.

Sorunlu Krediler ve Kredi Performansı

Katılım Bankaları kredi kullandırım performansları açısından değerlendirilmiştir.

Takipteki krediler ve toplam krediler karşılık değerlendirildiğinde en kötü performansın %5,58 ile Türkiye Finans’a ait olduğu bu bankayı %4,96 ile Albaraka’nın izlediği görülmektedir. Kuveyt Türk’ün ise %1,98 oranında problemli krediye sahip olduğu hesaplanmıştır.

Resmin bütününe baktığımızda ise Kuveyt Türk’ün Türkiye Finans ve Albaraka’ya kıyasla %50 daha fazla kredi ve alacak portföyüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. %1,98 bu açıdan da ayrıca başarıdır çünkü rakiplerine kıyasla daha fazla kredi ve alacak portföyü yönetmiş ve başarılı operasyonlar çıkarmıştır.

Türkiye Finans (1.000 TL)
2017 2016 % Fark
Krediler Ve Alacaklar 25.337.819 25.599.230 -1,03
Takipteki Krediler 1.414.992 1.394.324 1,46
Özel Karşılıklar (-) -1.002.992 -857.194 14,54
Takipteki Krediler / Krediler % 5,58 5,45
Özel Karşılıklar / Krediler % -3,96 -3,35
Krediler Ve Alacaklar  / Aktif Toplamı % 64,83 65,96
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Krediler % 9,54 8,80
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Aktif Toplamı % 6,19 5,80
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Özkaynaklar % 59,55 61,47
Kullandırılan Krediler Ve Alacakların Toplam Aktiflere Oranı 64,83 65,96
Kar Payı Gelirleri / Krediler Ve Alacaklar % 11,46 11,65

Krediler Ve Alacaklar hesapları Aktif Toplamı ile karşılıklı değerlendirildiğinde %63 ile 67 arasında aktif toplamının kredi ve alacağa dönüştüğü görülürken Ziraat Katılım da ise bu oran %79 olarak hesaplanmıştır. Aslında bu oranın çok yüksek olması bir başarı değildir bankanın ürün portföyünün dar olduğu şeklinde değerlendirilmelidir.

Kuveyt Türk (1.000 TL)
2017 2016 % Fark
Krediler Ve Alacaklar 36.041.299 28.412.441 21,17
Takipteki Krediler 714.130 748.062 -4,75
Özel Karşılıklar (-) -666.947 -585.723 12,18
Takipteki Krediler / Krediler % 1,98 2,63
Özel Karşılıklar / Krediler % -1,85 -2,06
Krediler Ve Alacaklar  / Aktif Toplamı % 63,09 58,61
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Krediler % 3,83 4,69
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Aktif Toplamı % 2,42 2,75
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Özkaynaklar % 30,08 34,09
Kullandırılan Krediler Ve Alacakların Toplam Aktiflere Oranı 63,09 58,61
Kar Payı Gelirleri / Krediler Ve Alacaklar % 10,68 10,95

Krediler Ve Alacaklar karşılığında elde edilen kar payı geliri karşılaştırıldığında Türkiye Finans’ın % 11,46 ile en yüksek performansa sahip olduğu görülmektedir. En düşük performans ise %8,63 ile Ziraat Katılım’a aittir. Bu kritere göre değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için yıl içinde kar payı oranlarının da ayrıca gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

Albaraka (1.000 TL)
2017 2016 % Fark
Krediler Ve Alacaklar 24.456.382 21.843.075 10,69
Takipteki Krediler 1.212.610 1.105.954 8,80
Özel Karşılıklar (-) -699.437 -578.505 17,29
Takipteki Krediler / Krediler % 4,96 5,06
Özel Karşılıklar / Krediler % -2,86 -2,65
Krediler Ve Alacaklar  / Aktif Toplamı % 67,50 66,49
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Krediler % 7,82 7,71
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Aktif Toplamı % 5,28 5,13
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Özkaynaklar % 77,05 73,89
Kullandırılan Krediler Ve Alacakların Toplam Aktiflere Oranı 67,50 66,49
Kar Payı Gelirleri / Krediler Ve Alacaklar % 10,87 10,16

Yıllık bazda Kredi ve Alacakları En Çok Artan

2016 yılı karşılaştırmalı değerlendirildiğinde Kredi ve Alacakları en çok artana banka %51,14 ile Ziraat Katılım olurken bu bankayı %21,17 ile Kuveyt Türk izlemiştir. Ziraat Katılım ilk yıllarında olduğu için bu artış oranın temkinli değerlendirmekte fayda vardır. Türkiye Finans ise 2017 yılına kıyasla toplam Kredi ve Alacakları %1 oranında azalmıştır.

Ziraat Katılım (1.000 TL)
2017 2016 % Fark
Krediler Ve Alacaklar 11.374.744 5.557.942 51,14
Takipteki Krediler 34.841 10.483 69,91
Özel Karşılıklar (-) -18.088 -3.832 78,81
Takipteki Krediler / Krediler % 0,31 0,19
Özel Karşılıklar / Krediler % -0,16 -0,07
Krediler Ve Alacaklar  / Aktif Toplamı % 79,27 69,83
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Krediler % 0,47 0,26
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Aktif Toplamı % 0,37 0,18
Takipteki Krediler + Özel Karşılıklar / Özkaynaklar % 3,77 1,87
Kullandırılan Krediler Ve Alacakların Toplam Aktiflere Oranı 79,27 69,83
Kar Payı Gelirleri / Krediler Ve Alacaklar % 8,63 7,03