Ana sayfa YAZARLAR Katılım bankalarına birikimlerini getirenler faiz konusunda çok hassas…

Katılım bankalarına birikimlerini getirenler faiz konusunda çok hassas…

785
0
PAYLAŞ
Twitter:@HamzaSahinTurk

Katılım bankalarının topladığı fonlar Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 140 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’e tekabül eden bu artışın büyük kısmı kur farkından kaynaklanmakta olsa da, katılım bankalarının Türk Bankacılık Sektöründen “mevduat” kaleminde aldığı payın son yıllarda artarak eski zirvesini yakalaması ve dahi geçmesi sevindirici. (Aşağıdaki ilk grafik)

Esas sevindirici olan ve hakkında uzun uzun detaylı araştırmalar yapılmasını lüzum kılan husus ise zamanlamanın manidar oluşu. Evet, zamanlama gerçekten manidar çünkü öyle bir zamandan geçiyoruz ki, katılım bankalarının para yatıran fon sahiplerine verdiği kar payları ile, mevduat bankalarının müşterilerine verdiği faiz oranları arasında alenen uçurum var. Bu uçurumu kısaca şöyle özetleyeyim; katılım bankalarının en son dağıttığı ortalama kar payı oranı (yüzde 14,05), faiz yarışındaki mevduat bankalarının sundukları faiz oranının yarısı kadar! İşte böyle bir ortamda, katılım bankalarının topladığı fonların payı, geçen yıl Eylül sonunda yüzde 6 iken bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 6,5’e yükseldi.

Evet, akla ilk gelen “resmi kurumlar paralarını katılım bankalarına yatırmaya başladılar da onun için” tezi. Ancak resmi kuruluş mevduatları son zamanlarda artış gösterse de, bankacılık sistemindeki 75 milyar paranın sadece yüzde 3,7’si katılım bankalarında. Katılım bankalarındaki 2.7 milyar TL’lik mevduatın yarısından fazlası (%52) Ziraat Katılım Bankası’nda. “Düzenleme gereği” birçok resmi kurum istese dahi katılım bankalarına para yatıramıyor. Katılım bankaları tarafından bir düzenleme talebi-takibi olmadığı için, kamu da haliyle “biz paramızı katılım bankalarına da yatırabilmek istiyoruz, ne olur bir düzenleme yapılsın” diye işin peşinden koşmuyor.

Pastanın katılım bankaları arasındaki dağılımına baktığımızda ise (Aşağıdaki ikinci grafik) Albaraka’nın ve Türkiye Finans’ın paylarının düştüğü görülüyor son 1 yıllık süreçte. Bu iki katılım bankasından pay alanlar ise bir taraftan pastayı da büyüten devlet katılım bankaları ve Kuveyt Türk.

Şimdiye kadar çizdiğimiz resmin genelinde odaklanılması gereken husus, kar paylarının enflasyon oranının epey altında kaldığı bir ortamda katılım bankalarının topladığı fonların ciddi manada artmış olmasıdır. Katılım bankalarına birikimlerini getiren müşterilerin büyük kısmının çok bariz şekilde titiz bir faiz hassasiyeti olduğunun ispatı bu durum.