Ana sayfa Haberler ALBARAKA Katılım bankalarının “donuk alacak”larındaki artış…

Katılım bankalarının “donuk alacak”larındaki artış…

1451
0
PAYLAŞ

Donuk alacaklarda en büyük artış Albaraka’da görüldü. Donuk alacaklar bakiyesindeki toplam artış Albaraka’da 731.7 milyon TL olarak gerçekleşerek 30.09.2018 itibarıyla toplamda 1.9 milyar TL’yi aşmış oldu. Albaraka, Ekim 2017’de 164 milyon TL’lik sorunlu alacaklarını 1.6 milyon TL’ye satmıştı. Yine geçtiğimiz yıl, yılın son iş gününde, 145 milyon TL’lik daha sorunlu alacağını satan Albaraka’nın, 2018’de Tahsil imkanı sınırlı kredilerindeki artış 217 milyon TL, Tahsili şüpheli kredilerindeki artış 129 milyon TL ve zarar niteliğindeki kredilerindeki artış ise 384 milyon TL olarak gerçekleşti.

Donuk alacaklar bakiyelerindeki toplam artış Kuveyt Türk’te 325.9 milyon TL oldu. Zarar niteliğindeki kredilerinden 147 milyon TL tahsilat yapabilmesine rağmen dönem içindeki yeni intikaller ve tahsili şüpheli olan 246 milyon TL’lik kredi alacağının zarar niteliğindeki krediler sınıfına alınmasıyla toplam donuk alacak bakiyesi 1 milyar TL’yi aştı. 

Türkiye Finans’ın donuk alacaklarındaki artış ise 260.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Katılım Bankası dönem içinde 110.5 milyon TL’lik alacağını 11.9 milyon TL’ye sattı. Ağırlıklı olarak kurumsal ve ticari segmentte yer alan toplamda 235.8 milyon TL’lik kredi alacağını da artık tahsil edemeyeceği kanaatiyle aktiften sildi. Bilgi:

3. Grup – Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar: Borçlusunun özkaynaklarının veya verdiği teminatların borcun vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle tamamının tahsil imkanı sınırlı olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara yol açması muhtemel olan veya anaparanın, karın veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen veya borçlusunun işletme sermayesi finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar yaşaması gibi nedenlerle anaparanın veya karın veya her ikisinin bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen kredi ve alacaklar sınıflandırılır.

4. Grup – Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar: Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı veya zafiyete uğradığı kabul edilen, ancak birleşme, yeni finansman bulma imkanı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen veya anapara veya karın ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi 180 günü geçen, ancak 1 yılı geçmeyen krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

5. Grup – Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Anapara veya karın ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili 1 yıldan fazla geciken veya III. ve IV. Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak sürede tahsilinin sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle zafiyete uğramış olduğuna ve borçlusunun kredi değerliliğini tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından kanaat getirilen kredi ve diğer alacaklar bu grupta sınıflandırılır.