Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Temel ekonomi ve bankacılık kıyaslamaları, Türkiye-AB ülkeleri

Temel ekonomi ve bankacılık kıyaslamaları, Türkiye-AB ülkeleri

380
0
PAYLAŞ

Türkiye Bankalar Birliği, Avrupa Merkez Bankası (ECB), BDDK, IMF ve Reuters tarafından yayımlanan verileri baz alarak bir çalışma yayımladı. “Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri Türkiye –AB ülkeleri” başlıklı çalışmanın özetini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayın 

Türkiye,
29 ülke arasında milli gelire göre 6’ıncı büyük ekonomidir.
Nüfusa göre 2’nci sırada yer almaktadır.
Kişi başına gelire göre 9 bin euro ile 28’inci sıradadır. AB ortalaması 30 bin euro, AB
gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 11 bin eurodur.
20 AB ülkesi cari işlemler fazlası vermektedir. Cari fazlanın gayrisafi yurt içi hasılaya
oranında AB ortalaması yüzde 2,5; AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 1,2’dir.
Türkiye’de cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 5,6 düzeyindedir.
Kamu borç stokunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında, yüzde 28 ile en düşük ülkeler
arasındadır. AB ortalaması yüzde 83, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 48
düzeyindedir.
İşsizlik oranında en yüksek ülkeler arasında 6’ıncı sıradadır. AB ortalaması yüzde 8’dir.
Enflasyon oranı en yüksek ülkedir.

721 milyar euro olan aktif toplamı ile 13’üncü sıradadır. AB ortalaması 1.532 milyar euro,
AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 119 milyar eurodur.
Toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranına bakıldığında yüzde 105 ile, 23’üncü
sırada yer almaktadır. AB ortalaması yüzde 279, AB gelişmekte olan ülke ortalaması ise
yüzde 88 düzeyindedir.
Kişi başına 9 bin euro olan aktif ile 26’ıncı sıradadır. AB ortalaması 84 bin euro, AB
gelişmekte olan ülke ortalaması ise 10 bin eurodur.
Yüzde 67 olan kredilerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ile 23’üncü sıradadır. AB
ortalaması yüzde 160, AB gelişmekte olan ülke ortalaması ise yüzde 58 düzeyindedir.
Yüzde 64 olan kredilerin aktiflere oranı ile 14’üncü sırada yer almaktadır. AB ortalaması
yüzde 66, AB gelişmekte olan ülke ortalaması ise yüzde 57’dir.
Kredi/mevduat oranında, yüzde 123 ile 8’inci sıradadır. AB ortalaması yüzde 107 ve AB
gelişmekte olan ülke ortalaması yüzde 98’dir.

Mevduatın gayri safi yurtiçi hasılaya oranında yüzde 55 ile 26’ıncı sıradadır. AB ortalaması
yüzde 149, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 59 düzeyindedir.
5 bin euro olan kişi başına mevduatta 28’inci sıradadır. AB ortalaması 45 bin euro, AB
gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 7 bin eurodur.
Yüzde 53 olan mevduatın pasifler içindeki payında 19’uncu sıradadır. AB ortalaması yüzde
53, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 67 düzeyindedir.
80 milyar euro ile özkaynak büyüklüğünde 9’uncu sıradadır. AB ortalaması 128 milyar euro, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 17 milyar eurodur.
Özkaynakların toplam aktiflere oranında yüzde 11 ile 13’üncü sıradadır. AB ortalaması yüzde 8, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 15 düzeyindedir.
Ekonomide ve bankacılık sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı ve sürekli büyüme sayesinde temel büyüklüklerde AB ile Türkiye arasındaki fark azalmıştır. Nitekim 2005 yılında 4 kat olan kişi başına gelir farkı, 2017 yılında 3 kata düşmüştür. Kişi başına aktif farkı 19 kattan 9 kata, kişi başına kredi farkı 28 kattan 8 kata, kişi başına mevduat 15 kattan 9 kata gerilemiştir

Yorumlar

yorumlar