Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Emlak Katılım Bankası’nı kimler yönetiyor, Banka’nın sahibi kim?

Emlak Katılım Bankası’nı kimler yönetiyor, Banka’nın sahibi kim?

6328
0
PAYLAŞ

Banka, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda, 3 Haziran 1926 tarihinde Emlak ve Eytam Bankası olarak Ankara’da kurulmuştur. Bankanın kuruluş amacı halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak olarak belirlenmiştir. Banka, 1 Eylül 1946 tarihinde yeniden yapılandırılmış ve bu tarihten sonra Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı unvanını almıştır. 6 Ocak 1988 tarihi itibarıyla Anadolu Bankası A.Ş. ile birleştirilmiş, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. unvanını almıştır.

29 Kasım 1992 tarihinde Denizcilik Bankası A.Ş. tüm aktif ve pasifiyle Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye devredilmiş ve denizcilik kredileri de bu Banka’da toplanmıştır.
Türkiye Emlak Bankası A.Ş. faaliyette bulunduğu dönem boyunca bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, kuruluş amacına uygun olarak nitelikli konut projelerinin yapımı konusunda çok ciddi bir marka olmuş ve İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde önemli konut projeleri üretmiştir. 

Banka, 21 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hakkında Kanun ile yeniden yapılanma sürecine girmiş ve kamu hukuku statüsünden özel hukuk statüsüne geçiş sağlanmıştır.

BDDK’nın 6 Temmuz 2001 tarihli Kararı doğrultusunda Türkiye Emlak Bankası A.Ş., aktif ve pasifleri ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir. Bu itibarla, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiğiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 3 üncü maddenin (3) numaralı fıkrasının amir hükmü gereğince, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 6 Temmuz 2001 tarihinde sona ermiştir.

Banka, 7 Temmuz 2001 tarihinde düzenlenen protokol ile Bankanın bu tarihten önce yasal takibe intikal etmiş kredi alacakları dışında kalan, bankacılık hizmetleri, şubeleri, mevduatı ve bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan yükümlülük, taahhütleri ve bankacılıkla ilgili mal varlıkları dâhil tüm aktifleri Ziraat ve Halk Bankası’na devredilmiştir. Bu tarih itibarıyla bankanın bankacılık yapma ve mevduat toplama izni kaldırılmış ve tasfiye haline girmiştir.
14 Eylül 2001 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulla Bankanın Tasfiye Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu oluşturulmuş gönderilen personel ile tasfiye işlemleri fiilen başlamış ve 16 yıl devam ettikten sonra, Banka’nın, Hazine Bakanlığı’na olan borçlarını ve sıra cetvelinde izlenen diğer tüm borçlarını ödemesi ve borç doğurabilecek ihtilaflarını çözmesi sonucu 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla 7020 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun’da yapılan aşağıdaki düzenleme ile tasfiyeden çıkmıştır.

Banka’nın tasfiyeden çıkmasından sonra 3 Eylül 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da yeni ana sözleşmesi onaylanmış olup, statüsü katılım bankası olarak belirlenmiştir. Banka’nın unvanı 10 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

Banka’nın sermayesi 750 milyon TL olup, % 99,99’u Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aittir. 
Sermayenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temsil edilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Birpınar, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında profesör unvanını alan Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. 2003’te İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olan Birpınar, 2011’de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev üstlendi. Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı’nda 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçildi. 9 Nisan 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmek üzere baş müzakereci olarak görevlendirildi. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği ( AR ) , İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Abdullah Ertem CANTİMUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Kütahya İdari Bilimler YO. İşletme Bölümü’nden mezun olan Cantimur, İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1980 yılında Serbest Mali Müşavirliğe başlayan Cantimur, 1985 yılından itibaren gazete ve dergilerde Vergi ve Sosyal Güvenlik konularında yazılar yazdı. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda 7 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Cantimur 22.Dönem Kütahya Milletvekilliği ve TBMM Kit Komisyonu sözcülüğü yaptı. Bu dönemde; Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, İŞ-KUR, İşsizlik Sigortası Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Kredi Yurtlar Kurumu, TBMM Kit Komisyonunda Alt Komisyon Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve İller Bankası TBMM Kit Komisyonu Alt Komisyon Başkan vekilliği yaptı. Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Cantimur 61. ve 62. TC. Hükümetlerinde Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Cantimur 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Doç. Dr. Mehmet ERSOY

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Aynı Akademi’nin Muhasebe Enstitüsü Yüksek Lisans Programını 1978 yılında bitirdi. Daha sonra adı Marmara Üniversitesine dönüşen Akademi’nin İşletme Fakültesi’nde 1979 yılında Asistan,1989 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe/Finans Anabilimdalı’nda Muhasebe Doktoru Unvanını alarak Dr. Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu. 2004 yılından itibaren İİBF İşletme Bölümündeki Öğretim Üyeliği Kadrosu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda devam eden Ersoy, 2014 yılında Muhasebe/Finans Alanında Doçentlik Unvanı aldı.

Akademideki öğrencilik yıllarından itibaren bir taraftan da iş hayatında çalışmaya başlayan Ersoy; 1974 yılında Pilma Pil Sanayi Ltd. Şti’nde doküman kontrol sorumlusu, 1975 yılında Türdav Basım Yayım Limited Şirketi’nde Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. Ersoy, 1983-1986 Londra Dış Ticaret A.Ş’de Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı ve Kurucu Genel Müdür, 1986-2004 Soylu Çelik Import&Export’da Kurucu Yönetici, 2004-2006 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası’nda Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Ersoy, 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri, 2015-2018 yılları arasında Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sermaye Piyasası-Borsa Anabilimdalı Başkanı, 2006-2018 yılları arasında Tasfiye Halinde Emlak Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

3 Eylül 2018’den itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Ali KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Kahraman, ODTÜ’de planlama konusunda yüksek lisans yaptı. 1997’de TOKİ’de Uzman olarak göreve başlayan Kahraman, Başkan Danışmanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kahraman, 2009-2011 yılları arasında TOBAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014 yılları arasında Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Bakanlık Müşavirliği, Çankaya Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapan Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Mehmet Zeki SAYIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olan Sayın, kariyerine 1967 yılında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Müfettiş Muavini göreviyle başladı ve Müfettiş olarak devam etti. 1974 yılında Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 1977 yılında DESİYAP Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 1978 yılı itibarıyla çeşitli bakanlıklarda müşavir olarak görev yaptı. 1982 yılında bir holdingde koordinatörlük görevini üstlendi. 1984 yılında Albaraka Türk Denetleme Kurulu Üyesi olan Sayın, 1994-1998 yılları arasında İSKİ’de, 1996-1997 yılları arasında TKB’de, 1998-2001 yıllarında özel finans kurumlarında murakıp ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2003-2005 yılları arasında sırasıyla, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı, Banque Du Bosphore, T.C. Ziraat Bankası Moscow, T.C. Ziraat Bankası İnternational A.G., T.C. Ziraat Bankası Bosnia DD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2003-2006 yılları arasında Başak Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2003 yılından bu yana TMSF Bilişim Alternatifleri Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Kurulu Üyeliği yapan Sayın 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Doç.Dr. Murat BALCI

Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Balcı, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı enstitüden doktora derecesi aldı. 2009-2013 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında üniversiteler arası kuruldan “doçentlik” unvanı aldı. 2014 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004 yılından bu yana BATU HUKUK Avukatlık-Danışmanlık ofisinin kurucu ve yöneticisi olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Deniz AKSU

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Aksu, bankacılık hayatına 1995 yılında Pamukbank’ta Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak başladı. 1997 yılında Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı’nda Bursa Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Kariyerine 1998 yılından sonra CitiBank’ta Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak devam eden Aksu, 2008 yılında HSBC’de Kıdemli Şube Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012 yılında Albaraka Türk Kurumsal Pazarlama Birimi’nde Birim Müdürü olarak beş yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Aksu, 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürüdür.

 

Cengiz SİNANOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Sinanoğlu, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Bankacılık hayatına 1994 yılında Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.1998 yılında Egebank Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak çalıştı.
Kariyerine 1998-2000 arası Kentbank Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı,2000-2003 arası Finansbank Krediler Müdürü ve 2003-2005 arası Finansbank Krediler Bölüm Yöneticisi olarak devam eden Sinanoğlu, 2005 yılında HSBC’de Krediler Grup Müdürlüğü görevini üstlendi.
2013 yılında Fibabanka da Genel Müdüre bağlı olarak Krediler Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Sinanoğlu, 4 Ekim 2018 tarihinden itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır.

 

Hasan APAYDIN

Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesinden 1999 yılında mezun olan Apaydın, İşletme Yüksek Lisansı yapmış olup Bankacılık alanında doktora programına devam etmektedir. Kariyerine İnterbank’ta uzman yardımcısı olarak başladı. Ardından, HSBC Bank A.Ş., Odeabank A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve en son Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 4 Ekim 2018 tarihinden bu yana Bankamızda Operasyon, Organizasyon ve Ürün geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Savaş DİVANLIOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olan Divanlıoğlu, The Pennsylvania State Üniversitesi’nde Finans alanında yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Citigroup Amerika’da çalışma hayatına başlayan Divanlıoğlu, Kurumsal Krediler Yöneticisi, Kurumsal Finans Direktörü, Ülke Müdürü Stratejik Danışmanı, Yabancı Yatırımcılar Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Citi Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2009-2010 yılları arasında Erste Bank Türkiye Genel Müdürü, 2010-2015 tarihleri arasında X-Trade Brokers Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2018 yılları arasında Saxo Menkul Değerler Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Divanlıoğlu, 7 Mart 2019 tarihinden itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Yusuf Abdullah KARADAĞ

İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Karadağ, bankacılık hayatına 1997 yılında Demirbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2005 yılında en son kıdemli müfettiş unvanıyla çalıştığı HSBC Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığından, aynı Bankada Suistimal Önleme Birimine Yönetici olarak atandı. 2008 yılında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nde İç Kontrol Bölümü Müdürü olarak başladığı yöneticilik görevini İç Sistemler Grubu ve Mevzuat Geliştirme Bölümünde Kıdemli Başkan olarak 2016 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl, HSBC Bank A.Ş. Düzenlemeler Mevzuat Uyum Bölümünde Kıdemli Yönetici görevini üstlendi. Karadağ, 19 Kasım 2018 tarihinden bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nde İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.