Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına Sempozyum…

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına Sempozyum…

0
0
PAYLAŞ

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına her yıl düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. 2007 yılından itibaren düzenlenen Sempozyum dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nda her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. 8-9 Aralık 2018 tarihinde “21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek” başlığı altında 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyum’una Dünya’dan ve Türkiye’den katılan İslam İktisadı alanında nitelikli çalışmalara imza atmış yetkin akademisyen ve uzmanlar ile birlikte teori ve pratikte İslam Ekonomisi tüm dinamikleri ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, ayrıcasempozyum hazırlıları için İslam Ekonomisi alanında uygulamaya yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması, eylem planlarının hazırlanması ve uygulanabilir projelerin
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

11.Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” başlığı çerçevesinde 4 temel alanda (İktisat Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika) uygulamaya yönelik geliştirilmiş proje önerileri ile güçlendirilerek 7 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecektir.

Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

DÜZENLEYEN KURUMLAR
İSTANBUL İKTİSATÇILAR DERNEĞİ (İKDER) / T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ – T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
Mustafa BOLAT – İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)
Murat ETLİ – İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)
Hüseyin USTA – İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)
Engin ÖZTÜRK – İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER)
Araş. Gör. Muhammed Erkam KOCAKAYA – İstanbul Üniversitesi
Araş. Gör. Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU – İstanbul Üniversitesi


DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abbas MIRAKHOR – INCEIF
Prof. Dr. Abdul Azim ISLAHI – King Abdulaziz University
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Masudul Alam CHOUDHURY – Trisakti University
Prof. Dr. Mehmet ASUTAY – Durham University
Prof. Dr. Mehmet SARAÇ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Monzer KAHF – Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri ORMAN – Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat MURAT – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Servet BAYINDIR – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR –Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk TAŞÇI – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman KAYA – İstanbul Üniversitesi
Dr. Zafar IQBAL – National University


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abbas MIRAKHOR – INCEIF
Prof. Dr. Abdul Azim ISLAHI – King Abdulaziz University
Prof. Dr. Cengiz KALLEK – Istanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ÖZVAR – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ – T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan VERGİL – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Masudul Alam CHOUDHURY – Trisakti University
Prof. Dr. Mehmet ASUTAY – Durham University
Prof. Dr. Mehmet SARAÇ – İstanbul Ü niversitesi
Prof. Dr. Monzer KAHF – Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammad AYUB – Quaid-i-Azam University
Prof. Dr. Necdet ŞENSOY – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri ORMAN – Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat MURAT – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Servet BAYINDIR – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR – Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Umar CHAPRA – Islamic Development Bank
Prof. Dr. Zamir IQBAL – World Bank, İstanbul
Prof. Dr. Mahmut BİLEN – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk TAŞÇI – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU –İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman KAYA – İstanbul Üniversitesi
Dr. Abdulazeem ABOZAID – Hamad Bin Khalifa University
Dr. Hylmun IZHAR – IRTI
Dr. Zaheer ANWER – University of Lahore & INCEIF
Dr. Zafar IQBAL – National University