Yaşayan Kitap Köşesi

Ana sayfa YAŞAM Yaşayan Kitap Köşesi

Katılım Ekonomisi Yeni Zihin, Yeni İktisat

Temel Hazıroğlu’nun elinizdeki Katılım Ekonomisi ad­lı kitabı iktisadın ikinci plana itilen ahlâk ve kültür temelli olma özelliğini öne çıkarmakta, İslâm iktisadı’nın aslî kaynak­larına dayanan...

Finansal Sistemde Faiz Sorunsalı ve Katılım Bankacılığı

Ekonomik sistemin işleyişinde geleneksel finans sisteminin araçlarını ilk keşfeden ve kullanan ekonomiler, ülkelerine önemli katkılar sağlamışlardır. Finansal sistemden ilk yararlanabilen bu ekonomilerde oluşturulan kaydi para...

Katılım Bankalarında Aktif-Pasif Yönetimi

Yakın zamanlarda edinilen çeşitli ekonomik ve finansal kriz deneyimleri, özellikle olumsuz ekonomik süreçlerin yönetiminde bankacılık sistemlerinin nasıl bir kilit nokta olduğunu açıkça ortaya koymuştur....

Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları

Finansal krizler ve teknoloji dahil olmak üzere pek çok faktörden direkt olarak etkilenen iç denetimin hem faaliyet alanı hem de iç denetçilerin nitelikleri zamanla...

Faizsiz ekonomi-katılım sigortacılığı alanında yeni ve kıymetli bir eser: “TEKAFÜL, Teori ve Uygulama”

Her geçen gün önemi daha da artan katılım ya da tekâful sigorta sisteminin teori ve pratikte ele alındığı bir kitap çalışması, Sakarya Üniversitesi mihmandarlığında...

Öğrencilere ve akademisyenlere muhteşem bir katılım bankacılığı arşivi olan “Katılım Dünyası Almanak 2016” hediye...

İlkini 2016 yılında çıkardığımız ve büyük ilgi gören “Katılım Dünyası Almanak 2015”ten sonra “Katılım Dünyası Almanak 2016” da yayımlandı. Binlerce adet bastırdığımız bu yayın,...

İslam Ekonomisi bölümleri için yeni kaynak eser

Umuttepe Yayınları'ndan çıkan; Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli ve  Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım editörlüğünü üstlendiği "İslam Ekonomisi ve Finansı" kitabı raflardaki...

İslam Ekonomisinin Bir Öncüsü Olarak İbn-i Haldun

İslam Ekonomisinin Bir Öncüsü Olarak İbn-i Haldun makalesinde İbn-i Haldun’un ekonomi konusundaki görüşleri, tarih felsefesi ve kültür alanında(iber teorisi) ortaya koyduğu fikirler ele alınmaktadır....

Kitap: Osmanlı Mali Tarihi

Ahmet  Tabakoğlu’nun  uzun  yıllar  Osmanlı  ekonomisi  ve  maliyesi  ile  İslâm  iktisat  tarihi üzerine yaptığı çalışmaların bir hülasası mahiyetindeki bu eser, alanın ilgilileri için bilimsel bir kaynak,...

Cüzdan Payı Kuralı: Müşteri Sadakati ve Büyüme

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), işletme ve ekonomi kategorisinde 'Cüzdan Payı Kuralı: Müşteri Sadakati ve Büyüme' adlı kitabı yayımladı. St. John’s Üniversitesi Peter J. Tobin İşletme...

VİDEOLAR