2 Haziran 2020

YAZARLAR

Ana sayfa YAZARLAR

İş Görüşmeleri İçin Birkaç Tüyo

İş hayatında sizde iz bırakan kritik görüşmeler vardır. Bunların başında sanıyorum aklınıza ilk önce iş görüşmeleriniz, yani mülakatlarınız gelir. Peki, bu kadar önem atfettiğimiz...

Ticari veya Kurumsal Krediler Nelerdir?

 Bankacılık kanununa göre kredi; “Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler,...

Yanlış Bankacılık

Doğru bankacılık etik ve İslami değerlere uygun bankacılık yapmanın önemini vurgulamıştık. Biraz da Türkiye gerçeklerinden ve bankaların pazarlama kampanyalarından bahsetmenin faydası olabilir. Geçen gün...

Faizsiz Bankacılık Araçları

Ülkemizdeki adıyla Katılım Bankacılığı veya dünyadaki ismi ile faizsiz bankacılık temelde Kuzey Afrika ve Orta Doğu (MENA) ülkelerinde olgunlaşmaya başladığından ve prensipleri de İslami...

Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Nedir?

Aşağıdaki dört enstrüman korunma (hedging) işlevi görürler. Futures, belli bir spot ürünün fiyatının bugünden sabitlenmesi suretiye ileri bir tarihte teslim edilmesi veya teslim alınması taahhütlerini...

Doğru Bankacılık

Bankacılık güzel meslektir, özellikle Türkiye’de. Türkiye’deki bankacıların çoğu iyi eğitimli, kalifiye kişilerden oluşmaktadır.  Bunun nedenine baktığımızda, özellikle 90’lı yıllarda çok iyi okullardan mezun yüksek...

Bankacılıkta Operasyonel Risk Nedir? (Operational Risk)

Operasyonel risk, iç süreçlerdeki başarısızlıklardan, çalışanların hataları veya sahtekarlıklarından, veya işletme içindeki sistemin tutarsızlıklarından kaynaklanan dolaylı veya dolaysız olarak zarar edilmesi durumunu ifade etmektedir. Bu...

Katılım Bankacılığı ve Global Kriz

Global finansal sistemin “tarumar” olduğu bu günlerde, modern bankacılık terimlerinin ve kavramlarının “yatırım bankacılığı” adı altında bu yıkıma yaptıkları etki ortada. İleri finansal mühendislik teknikleriyle...

Devlet katılım bankası

Önce 'Özel Finans Kurumu' adıyla vücut bulan ve uygulanan 'farklı banka' modeli daha sonra, özelliğine uygun olan 'Katılım Bankası' adını alarak yolculuğuna devam etti...

VİDEOLAR